Krovište limeni pokrov

krovna konstrukcija i pokrivanje kanalicama

postupak

termoizolacije i pokrivanje

.